0/0
Micke Marcko

80% AV TESTADE EXTRA VIRGIN OLIVOLJOR UNDERKÄNDA!
Livsmedelsverket har testat kvalitén på extra virgin märkta olivoljor och 17 av 21 håller inte måttet.
Det är precis det här jag har varnat för och även sett i labb tester när vi letar efter extra virgin olivolja varje år.

Av 10 testade oljor 2018 klarade endast 1 olja testet.
Av 11 testade oljor 2019 klarade endast 3 oljor testet.

Den olivolja vi tillsätter till ArticMed Omega-3 Premium uppfyller alltid med råge alla krav man kan ställa på en extra virgin olivolja.
Om någon vecka kommer vi att kunna erbjuda senaste skördens extra virgin olivolja i 500ml flaskor i begränsad upplaga.

Självklart är vår olja testad av oberoende laboratorium och uppfyller bland annat följande krav:
-.Alla regulatoriska krav för att få kallas extra virgin olivolja.
- Odling på hög höjd (>1000möh.) för ökat innehåll av antioxidanter och dessutom klarar sig inte skadeinsekter som den fruktade olivflugan på dessa höjder.
- Endast Picual oliver som har högt innehåll av antioxidanter och bidrar till längre hållbarhet.
- Endast första dagarnas skörd.
- Låg presstemperatur (ger mindre mängd olivolja men högre kvalitet).
- Oberoende laboratorie tester för att kontrollera att oljan inte innehåller spår av gifter samt att oljan med råge uppfyller mina extrema krav på testvärden såsom:
- Acidity <0,2 (krav på extra virgin olivolja är 0,8 eller lägre)
- Låg andel Omega-6 <4% (ju lägre värde desto bättre det förekommer tyvärr värden ända upp till 21%).
- Rancimat värde på över 25 timmar (oxidationsmotstånd vid 120 grader Celsius).
-Uppfyller med råge EFSAs krav på innehåll av antioxidanter för hälsopåståendet om att bidra till att skydda blodfetter (LDL-kolesterol) mot oxidation.
- Högt innehåll av det viktiga bioaktiva ämnet oleocanthal.

Vi har varne år väntelista på vår extra virgin olivolja och om du skulle vara intresserad går det att förboka genom att maila info@arcticmed.se
Läs mer på arcticmed.se

Länk till LIvsmdelsverkets sida här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/17-av-21-extra-jungfruolivoljor-klarade-inte-testet?