27/4
Marcko

 

 

Olivolja, speciellt extra jungfruolivolja, innehåller flera polyfenoler som bidrar till dess hälsofördelar. Polyfenoler är naturligt förekommande antioxidanter som kan hjälpa till att skydda kroppen mot skador orsakade av fria radikaler. Några av de viktigaste polyfenolerna som finns i olivolja inkluderar:

1. Oleuropein: Detta är den mest kända polyfenolen i olivolja. Oleuropein har visat sig ha starka antioxidanta och antiinflammatoriska egenskaper.

2. Hydroxytyrosol: Detta är en annan betydande polyfenol i olivolja. Hydroxytyrosol är en kraftfull antioxidant som kan bidra till att skydda kroppen mot oxidativ stress.

3. Tyrosol: Tyrosol är också en viktig polyfenol som finns i olivolja. Den har visat sig ha antioxidant- och antiinflammatoriska effekter.

4. Oleocanthal: Detta är en annan polyfenol som finns i olivolja, och det har visat sig ha antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper.

5. Oleacein: Oleacein är en annan viktig polyfenol i olivolja. Den har också visat sig ha starka antioxidant- och antiinflammatoriska effekter.

6. Lignaner: Olivolja innehåller också lignaner, som är en typ av polyfenol som är känd för sina antioxidanta och antiinflammatoriska egenskaper.

Dessa polyfenoler bidrar till olivoljans hälsofördelar, inklusive att skydda hjärtat, minska inflammation och förbättra kolesterolnivåerna. Det är viktigt att notera att halterna av dessa polyfenoler kan variera beroende på olivoljans kvalitet och produktionsprocess. Extra jungfruolivolja har ofta de högsta halterna av polyfenoler eftersom den extraheras genom kallpressning och inte utsätts för kemiska processer.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) är ansvarig för att utvärdera vetenskapliga bevis och godkänna hälsopåståenden för livsmedel och kosttillskott inom EU. EFSA har godkänt ett specifikt hälsopåstående för olivolja, särskilt för dess innehåll av hydroxytyrosol och dess derivat (t.ex. oleuropein och tyrosol).

Hälsopåståendet lyder enligt följande: "Olivolja med polyfenoler bidrar till att skydda blodfetter från oxidativ stress". För att ett olivoljeprodukt ska kunna använda detta hälsopåstående måste det uppfylla följande villkor:

1. Olivoljan måste innehålla minst 5 mg hydroxytyrosol och dess derivat (t.ex. oleuropein och tyrosol) per 20 g olja.
2. Konsumenterna måste informeras om att den positiva effekten uppnås med en daglig konsumtion av 20 g olivolja.
3. Olivoljeprodukten får inte innehålla några andra hälsopåståenden som inte har godkänts av EFSA.

Detta hälsopåstående är baserat på vetenskapliga bevis som visar att polyfenolerna i olivolja, särskilt hydroxytyrosol och dess derivat, har en antioxidant effekt som kan bidra till att skydda blodfetter från oxidativ stress. Oxidativ stress är en obalans mellan produktionen av fria radikaler och kroppens förmåga att motverka deras skadliga effekter. Skyddet mot oxidativ stress är viktigt eftersom det har kopplats till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar.