KÖPVILLKOR ArcticMed

Priser:
Våra priser inkluderar moms och gäller tills annat anges.

Betalning:
Våra kunder kan välja mellan att betala med: 

- Kort: betalning sker direkt.
- PayPal: betalning sker direkt.
- Faktura: En faktura följer med leveransen mot och du har 15 dagar på dig att betala din faktura. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse och då tillkommer en avgift på 50 kr plus dröjsmålsränta på 20 %. Om vi sedan blir tvungna att överlåta fordran till vårt Inkassoföretag tillkommer deras kostnader.

Leverans:
Alla varor som ligger ute på vår hemsida finns i lager. Vi skickar våra leveranser kostnadsfritt med Schenker eller Posten (Privpack eller Företagspaket). Du hämtar sedan paketet hos närmaste utlämningsställe (större best till företag=företagspaket).
Normal leveranstid är inom 1-4 arbetsdagar. Vid eventuell försening av din leverans informerar vi dig direkt om anledningen till detta och meddelar ny tidpunkt för leverans. Du som kund har då rätt att häva köpet utan kostnad.

Ångerrätt:
Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna. 
Vid retur måste varan sändas tillbaka till oss i oskadat skick. För kosttillskott, hygienartiklar och förbrukningsartiklar gäller inte ångerrätten om förpackningen är bruten. Vid retur står du som kund för eventuella skador som kan uppstå under transporten.

Vid retur sänds varan till (obs kontakta oss alltid innan retur): 
Arctic Health AB

c/o Dream Logistics AB

Fanergatan 14B 

56633 Habo

Ring oss på kundtelefon 031-360 88 40  eller maila till info@arcticmed.se så hjälper vi dig.

Vid eventuell tvist rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras beslut.

Reklamation:
Vid reklamation av felaktig vara ber vi dig kontakta oss på telefon 031-360 88 40. Alla reklamationer returneras kostnadsfritt. Kontakta oss så sänder vi ut förbetald returlapp.

Återbetalning:
Du som kund har rätt att återfå dina pengar inom 30 dagar från den dag vi mottagit ditt meddelande om att du häver köpet. Om vi (Arctic Health AB) företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan.

Privat Policy:
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post på info@arcticmed.se

För att få veta mer om dina rättigheter och skyldigheter besök konsumentverket och titta framförallt på distansavtalslagen & E-handel.

 


Köpvillkor - ArcticMed för bra balans mellan fettsyrorna Omega-6 och Omega-3

Integritetspolicy
Information om Arctic Health AB (ArcticMed) behandling av dina personuppgifter
ArcticMed värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Arctic Health AB, org. nr 556891-4468, (ArtcicMed) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kund är det viktigt att förstå att ArcticMed t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta ArcticMed via vår Kundservice info@arcticmed.se Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice på info@arcticmed.se , Valbogatan 17, 453 34 Lysekil eller 031-3608840.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.arcticmed.se

Vad gäller för användning av cookies?
Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer här.

Detaljerad information för alla kunder
Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter. ArcticMeds Allmänna Villkor hittar du här.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för behandling: avtal.

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES. 

Fattas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Detaljerad information för kundklubbsmedlemmar
Kundklubbsmedlem är du om du ingått ett medlemsavtal för ArcticMeds kundklubb så att du kan få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m. Villkoren för kundklubben hittar du här. Här nedanför finns sådan information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som är kundklubbsmedlem.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, medlemskapsuppgifter, medlemstatus, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.

Vi behandlar din köphistorik samt information om sök- och användarbeteende på vår webbplats, adress, kön, födelsedatum, kundsegment, produktval och medlemstatus för att identifiera och rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig. För dessa ändamål utvärderar och analyserar vi dina personuppgifter. Detta innebär att det förekommer s.k. profilering. Resultatet av profileringen är att vissa kundklubbsmedlemmar får vissa erbjudanden och andra kundklubbsmedlemmar får andra erbjudanden.

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syften är att uppfylla villkoren för medlemskapet i ArcticMeds kundklubb.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda syften under ditt medlemskap i kundklubben.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du blir medlem, genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du enligt medlemavtalet för ArcticMeds kundklubb ska kunna få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Fattas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.