Testa och korrigera till bra Omega-6/Omega-3 balans

  •     Fettsyra profil test som analyseras i Tyskland på ett av världens ledande laboratorier för fettsyraanalyser  (ensamma i EU med den krävande stadardiseringen DIN ISO 15189 för fettsyraanalyser) 

 

  •   "Lyx" Omega-3,-9 olja för dig med extra höga krav på kvalitet och oxidationsskydd

 

 


ArcticMed Test

Mäter fettsyraprofil (26 fettsyror, varav 5 transfetter, Omega-6/Omega-3 ratio, HS Omega-3 index, Cellmembranflexibilitet).

Klicka här för att hämta vår guide till de 26 fettsyror som ingår i testet.

 


ArcticMed Omega-3 Premium 

Fiskolja i kombination med utvald laboratorietestad olivolja ger en produkt med samverkande bioaktiva ämnen.

Vi använder enbart naturlig fiskolja (är alltid i triglyceridform), vi använder aldrig högkoncentrat (finns både som etylester och omesterifierad triglycerid) eftersom man med högkoncentrat inte får med sig hela Omega-3 komplexet samt tappar oxidationsmotstånd.

Unik formula med tillsatt laboratorietestad kallpressad extra virgin olivolja som pressas mekaniskt vid första skördeveckan för säsongen, en förutsättning för ett rikligt innehåll av olivoljans mest hälsosamma ämnen.

Rik på polyfenoler från oliver bland annat den av EFSA uppmärksammade antioxidanten hydroxytyrosol (bidrar till skydd mot blodfettsoxidation om olivoljan man intar innehåller minst 5mg hydroxytyrosol eller dess derivat per 20ml olivolja).

Förutom att fiskoljan renas enligt alla myndighetskrav genomför vi ytterligare rening för att minska risken för ftalater (kemiska mjukgörare i plaster) i oljan. Förekomsten av ftalater har ökat i all vildfångad fisk men myndigheterna har ännu inte kunnat enas om vilka gränsvärden som gäller.

Ftalat reningen är dyr men vi har som en av få tillverkare valt att rena vår olja från ftalater så långt det är möjligt.

Denna extra rening sker med ånga och aktivt kol.

 

 


Viktigt att veta om Omega-3:


- Det behövs mellan 2000-3000mg Omega-3 per dag för att uppnå riktigt gynnsamma nivåer av Omega-3 i kroppen. Motsvarar en matsked ArcticMed Omega-3 Premium.

- Omega-3 härsknar (oxiderar) lätt och kan då skada kroppens celler. Naturlig fiskolja (som alltid är i triglyceridform) har större härskningsmotstånd än koncentrerad fiskolja. Vi använder bara naturlig fiskolja och skyddar mot oxidation med både E-vitamin och polyfenoler från oliver.

- Vitamin-E som antioxidant räcker inte som oxidationsskydd när fiskoljan kommer in i kroppen. ArcticMed använder sig därför även av polyfenoler från kallpressade oliver för förbättrat oxidationsskydd.

- Kapslar kan dölja dålig lukt/smak som annars avslöjar oxiderad (härsknad) olja. Vi säljer inte kapslar

- Kapslar är ofta dubbelt så dyra per gram Omega-3 som flytande fiskolja

- Krillolja är ofta över 10 ggr dyrare per gram Omega-3 än annan fiskolja

- Det behövs en bara 1 matsked ArcticMed/dag men exempelvis 25 krillkapslar/dag för 2500mg Omega-3/dag  

- Kroppen känner ingen skillnad på om Omega-3 kommer från fisk, säl eller krill.

- Det är mängden Omega-3 i cellmembranen som är väsentlig.

 

 

         

 


       ArcticMed mäter och korrigerar till bra balans mellan Omega-6 och Omega-3