ArcticMed Omega-3 | Friend of the Sea Certifierad för hållbart fiske

Levereras utan fraktavgifter inom Sverige och med 100% nöjd kund garanti.

Extra renad fiskolja

Självklart är vår fiskolja certifierad av "Friend of the Sea" och följer alla myndighetskrav för rening från tungmetaller och gifter. Vår fiskolja är unik, den renas nämligen även från ftalater (mjukgörande medel i plaster) - ett ämne som är hormonstörande och cancerogent och dessvärre numera finns i all viltfångad fisk.

Trots att det ännu inte finns några EU-direktiv på rening från ftalater, har ArcticMed sedan 2016 valt att ta kostnaden för denna rening för att erbjuda dig som konsument en ännu bättre Omega-3 fiskolja. Rening från de ohälsosamma ftalaterna sker med hjälp av ånga och aktivt kol. 

Vi använder enbart naturlig fiskolja huvudsakligen från sardin och ansjovis från ett område godkänt av Friend of theSea.

Vi använder aldrig högkoncentrat (finns både som etylester och omesterifierad triglycerid) eftersom man med högkoncentrat inte får med sig hela Omega-3 komplexet samt tappar oxidationsmotstånd. Högkoncentrerad Omega-3 har även visat sig öka inflammationsmarkörer i blodet.

Omega-3 härsknar (oxiderar) lätt och kan då skada kroppens celler. Naturlig fiskolja (som alltid är i triglyceridform) har större härskningsmotstånd än koncentrerad fiskolja. Vi använder bara naturlig fiskolja och skyddar mot oxidation med både E-vitamin och polyfenoler från oliver. Vitamin-E som antioxidant räcker inte som oxidationsskydd när fiskoljan kommer in i kroppen, vi använder oss därför även av polyfenoler (hydroxytyrosol och dess derivat) från kallpressade oliver för förbättrat oxidationsskydd.

Unik blandning av högkvalitativ naturlig fiskolja från viltfångad fisk och laboratorietestad olivolja (speciellt uvald för att uppfylla kravet för hälsopåstående om att motverka LDL-kolesterol oxidation).

Du behöver inta mellan 2000-3000mg Omega-3 per dag för att uppnå riktigt gynnsamma nivåer av Omega-3 i kroppen (Omega-3 index över 8).

10ml/dag av ArcticMed Omega-3 ger 2600mg Omega-3.

Extra virgin olivolja - högt naturligt innehåll av Hydroxytyrosol 

ArcticMeds extra virgin olivolja har ett EFSA godkänt hälsopåstående att den motverkar LDL kolesterol oxidation (åderförkalkning). Den laboratorietestade kallpressade extra virgin olivoljan pressas mekaniskt (inom 4 timmar från skörd) vid första skördeveckan för säsongen, en förutsättning för ett rikligt innehåll av olivoljans mest hälsosamma ämnen. Olivoljan är rik på polyfenoler bland annat den av EFSA uppmärksammade antioxidanten hydroxytyrosol (bidrar till skydd mot blodfettsoxidation om olivoljan man intar innehåller minst 5mg hydroxytyrosol eller dess derivat per 20g olivolja).

Olivoljan kommer från höghöjds odlingar (>1000m h.ö.h)

Vi är själva med vid skörden i Spanien, som infaller i månadsskiftet oktober –november. Vi använder endast oliver från de första dagarnas skörd då de innehåller högst halt av polyfenoler och andra bioaktiva ämnen. Därefter sjunker halterna allteftersom dagarna går. Det är alltså av största vikt att vi verkligen ser till att trygga denna produktion i rätt tid. Olivoljan genomgår därefter dubbla labbtester för att säkerställa att den verkligen håller den kvalité och uppfyller de krav som vi har för att den skall kunna användas till vår formula med blandning av fiskolja och olivolja.

Vissa år säljer vi även vår olivolja på separata 500ml flaskor (mycket begränsad upplaga). Endast olivolja som lyckas uppfylla EFSAs krav för hälsopåstående används i vår produktion.